Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: technology                       important                      popularity                    impossible Choose a word that has different stress pattern: cartoon                      fiction                         instead                      herself Choose a word that has different stress pattern: tournament                     consider                   powerful                     steadily Choose a word that has different stress pattern: symphony                    satisfy                      different                    dependent Choose a word that has different stress pattern: education                 romantic                      conversation                      information Choose a word that has different stress pattern: international                   theoretical                  mathematics                       language Choose a word that has different stress pattern: comfortable                      community                     agriculture                     socialize Choose a word that has different stress pattern: experience                effectively                    satisfaction                  activity  Choose a word that has different stress pattern: chemical                expensive                  November                     location Choose a word that has different stress pattern: historical                     establishment                    fascinating                     imperial Choose a word that has different stress pattern: species                   unique                 cover                 rainfall Choose a word that has different stress pattern: consuming                  develop                  prevention                 effort Choose a word that has different stress pattern: effective                     impairment                   interesting                    consumer Choose a word that has different stress pattern: technical                    introduce                      villager                   family Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   usually                   afternoon                    family                       buffalo Choose a word that has different stress pattern: concert                         receive                             problem                   wedding Choose a word that has different stress pattern: refusal                      acceptance                          suitable                   minority Choose a word that has different stress pattern: receive               gender                   prepare                   allow Choose a word that has different stress pattern: promote                    defeat                     hero                     postpone Choose a word that has different stress pattern: supermarket                        necessity                      development                         traditional

Thành viên đã làm bài (1)
heruclua
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.721
Thành viên mới nhất 424290787992525
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP