Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: impossible                     society                     encouraging                    obviously Choose a word that has different stress pattern: service                    lobby                        weather                     receive Choose a word that has different stress pattern: traffic                       about                        around                     enjoy Choose a word that has different stress pattern: represent                 consciousness                   afterward                  manual Choose a word that has different stress pattern: programme                               animal                          various                         condition Choose a word that has different stress pattern: habitat                      consider                       natural                        medical Choose a word that has different stress pattern: recognize                    contaminate                      orphanage                   everglade Choose a word that has different stress pattern: exciting                  participate                       essential                       preference Choose a word that has different stress pattern: design                          teenage                               famous                             transfer Choose a word that has different stress pattern: diversity                    economic                      activity                      development Choose a word that has different stress pattern: funeral                    restaurant                      functioning                         interfere Choose a word that has different stress pattern: whatever                        monitor                         opinion                      appliance Choose a word that has different stress pattern: mausoleum             conference               architecture              beautifully Choose a word that has different stress pattern: entrapment                   encouragement                  ensure                   engineer Choose a word that has different stress pattern: install                 payment                   overtime                    little Choose a word that has different stress pattern: American                      classical                       occasion                         emotion Choose a word that has different stress pattern: photograph                  programme                  entertain                   channel Choose a word that has different stress pattern: different                    halfpenny                                joyful                          fesival Choose a word that has different stress pattern: interrupt                   international                       information                       intelligent Choose a word that has different stress pattern: regulate                        business                       passenger                       however

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.802
Thành viên mới nhất 607204362945608
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn