Ghi nhớ bài học |

Bài số 10
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: knight                         key                         kick                       goal-keeper Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  talk                  warn                   shot                     short Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: about                        sound                       famous                         count Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: play                      they                       key                   today Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   admire               technique                   pioneer               life  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: social                       centre                       city                       dance Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: measure              reassure               pleasure              leisure Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   put                       full                   June               pull Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: report              important              organize               visitor Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  dream                    stream                   ready                     beam Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  careful                         atmosphere                        share                       everywhere  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: answer                         ask                            watch                        disaster Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  marvel                   package                       farther                        lastly Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: fall                      watch                      bottle                           wrong Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   marvellous                   guitar                   warm                     target Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: magnificent                   government                    game                  language            Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  word                   demotic                    modern                      from Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: lucky                        sky                          busy                      healthy Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  however                   know                      follow                    show Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: accepted                    endangered                   needed                   invited

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.326
Thành viên mới nhất hoangyen14082000
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn