Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   score                       bottle                      shop                       dog Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   sorrow                        shop                       short                     clock Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: father                rather                   primary                 garbage Choose a word that has different stress pattern: communication               communicator                   requirement              consumer Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: empty                 receipt                     practice                     impact Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: conservation                         economic                     species                    consider Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: phone                       collect                      together                     provide Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: illusion            special             washing            ocean Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: technology                     entry                  try                   country Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: firing                        confirm                          require                       desire Choose a word that has different stress pattern: miraculous                 software                      profession                  require Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  broad                  coat                  soap                    road Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   work               information                     connector              visitor Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: when                     away                        answer                        homework Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: repeat                    teach                       deaf                      cheat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: trophy                      women                      control                    most Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   honey                  dove                      go                     young Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   bonus                number                hurry                      lunch Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: touch                         house                     cloud                     mouse Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: both                      southern                       then                      within

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.470
Thành viên mới nhất thanhphuong9400
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn