Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: season                   increase                 defeat                wear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: locate                      area                       state                    place Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   time                     fit                      fine                    Friday Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: photograph                         Stephen                                phone                              orphan Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   harm                  half                  sharp                      miraculous Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   country                ounce                  tough                  cousin Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  above                    glove                     globe                     love Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   quite                  guide                   vitae                       brigade Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  sorrow                  diploma                       ago                        discovery Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   show                  below                       stone                   important Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: put                foot              should               communicate Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: council                    couch                        couple                      counter Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: studied                        established                    continued                      enjoyed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   student                 study                    subject                     funny Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: bite                      wild                      life                    dolphin Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   many                   humanitarian                       friend                       weather Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   disease                  death                     peace                  league Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   discovered                founded                  created                   prevented Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: special                   speech                  others                    severe Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sandwich                         watch                       machine                         match

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.589
Thành viên mới nhất 2010858672509248
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn