Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   mineral                  brigade                      minority                       typical Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   punch                  lunch                  each                   ache Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: music                         electric                             consist                          center Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pea                         provide                        psychology                     power Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: oppose                     suppose                      purpose                     propose Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: spirit                       despite                     animal                  disturb Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  month                  together                  about                        around Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   arrive                     fit                       thrive                         drive Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  address                       important                      master                       embarrass Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   shop                  software                  often                     source Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: occur                       necessary                          accompany                      cup Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  warm                      farther                  card                     star Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: entertain                           conserve                         preserve                        prefer Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: heritage                  establish                  habitat                   reptile Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  bank                    romance                       fancy                      famous Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  cream                 feather                     instead                     sweat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: word                 world              work                for Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  commuter                 minute                     use                 usual Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: power                     narrow                        browse                     allow Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  tragic                    mature                       husband                       another

Thành viên đã làm bài (1)
thuong123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.478
Thành viên mới nhất 549078052153308
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn