Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  fun                  sun                    super                      study Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: champion                       chairman                      headache                    which Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: develop                          market                           vendor                        craftsmen Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   research                 learn                     heard                      heart Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   considerate                  interrupt                     alternate                  insert Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   water                     watch                  warm                      quarter Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: way                   swim                   world                  new Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: complain                    certain                  explain                     pain Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: extreme                  telephone                    depend                   went Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: missed                      achieved                     researched                      helped Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: impressed                     mixed                    participated                    finished Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: always                  word                        answer                     software Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: camp                      plant                        pneumonia                    protect Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: days                       plays                        pays                     says Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: product                 programme                     psychiatrist                    prefer Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: relax                        reason                           rouse                          besides Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   voice                      coin                       coincide                   noise Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: scene                dedicated                  alphabet                  wherever Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: brushed                    dressed                       prepared                  stopped Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: worse                    handsome                       world                        work

Thành viên đã làm bài (2)
thuong123 minyeon
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.326
Thành viên mới nhất hoangyen14082000
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn