Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  narrow                    task                       fancy                       harrow Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: boil                      soil                           croissant                      point Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: group                       enough                         bright                     gnaw Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: machine             achievement              charming                chamber Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: method                      together                         both                      month Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: although                       Thames                             cathedral                        birthday Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   seat                     hear                       meat                    easy Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   confuse                volume                   tune                     prudence   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: realize                 pea                    cheese                    asleep Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: glorious                 should                     anxious                  continuous Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: patient                        touch                         disturb                       left Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: marital                   hard                    card                      password Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: people                         psychiatric                        possible                     imprison Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sense                        music                          discuss                  serious Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: thin                       with                          than                          there Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  cushion                 push                    full                     rude Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: tradition                         combination                        human                         about Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   chemist                 change                  choice                  church Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: laughed                    moved                          happened                       arrived    Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: activity                           temporary                              physical                           style

Thành viên đã làm bài (2)
minyeon thuong123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn