Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: courage                      age                     village                      manage Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: easy                    classical                   style                        sleep Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: computer              beauty              supreme                  refuse Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: combine                         climb                            breed                      valuable Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: planet                          photograph                        campfire                            pneumatic Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: another                           clothes                             think                          though Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   strategy                classmate                  grader                   information Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   found                    count                      bound                        cousin Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: honor                    hold                    health                   host Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cushion                      push                      full                      rude Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  site                           visually                          mine                            guide  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: tunes                             guitars                              instruments                             composers Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: one                        follow                      horror                      across Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: fancy                      stand                       carry                   compare Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   worry                       cottage                       love                    some  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: comb                       nearby                        brush                        breakfast Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: make                     late                   cake                    channel Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: economy                   diversity                  dairy                   dynamism Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: human                    use                     musical                    uplift Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  wonderful                woman                  something                 month

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.247
Thành viên mới nhất du-nguyen
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn