Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái học với quản lí tài nguyên thiên nhiên.
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chuỗi thức ăn thường không kéo dài (4 - 5 bậc đối với hệ sinh thái trên cạn, 6 - 7 bậc đối với hệ sinh thái dưới nước). Đó là do: Ca dao đồng ruộng có câu: "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ. Nghe ba tiếng sấm phất cờ mà lên''. Câu ca dao đó được giải thích với lí do cơ bản: Sản lượng sinh vật thứ cấp được hình thành bởi: Sinh vật đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là: Trong hệ sinh thái hoàn chỉnh nhóm sinh vật có sinh khối lớn nhất là: Sản lượng sinh vật sơ cấp ở vùng nhiệt đới cao hơn sản lượng sinh vật sơ cấp ở vùng ôn đới là do: Chu trình sinh địa hóa là chu trình: Giải thích nào dưới đây không hợp lí về sự thất thoát năng lượng rất lớn qua mỗi bậc dinh dưỡng? Thềm lục địa là: Trong nội bộ quần xã việc trao đổi vật chất và năng lượng thực hiện qua:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.476
Thành viên mới nhất 104022052550798158748
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn