Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Quần xã sinh vật
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cá ép sống bám vào đồi mồi thể hiện mối quan hệ: Mối quan hệ thể hiện lối sống bắt buộc nếu rời khỏi nhau cả hai sinh vật đều chết là: Nấm sống trên cổ bông lúa là quan hệ: Cho chuỗi thức ăn sau: Lúa  Châu chấu  Ếch  Rắn  Đại bàng Tiêu diệt mắt xích nào sẽ gây hậu quả lớn nhất: Quần xã nào sau đây có độ đa dạng cao nhất? Phát biểu đúng về chuỗi thức ăn? Đặc trưng cơ bản không phải của quần xã? Hải quì sống trên thân cua là mối quan hệ: Sự phân chia các loài trong quần xã thành 3 nhóm: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải theo: Đặc trưng có ở quần xã không có ở quần thể là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.477
Thành viên mới nhất truongnhat2102
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn