Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Quần xã sinh vật
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Vi sinh vật sống trong dạ dày của động vật nhai lại là mối quan hệ: Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra ở các mối quan hệ nào sau đây? Cân bằng sinh học trong quần xã là: Có 5 sinh vật là: trăn, cỏ gà, châu chấu, gà rừng và vi khuẩn. Giữa chúng có thể có quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào dưới đây? Sự phân bố sinh vật trong nước biển theo chiều ngang là: Sự phân tầng theo phương thẳng đứng trong quần xã sinh vật có ý nghĩa. Phát biểu nào sau đây là đúng đối với tháp sinh thái? Địa y là ví dụ minh họa cho mối quan hệ: Cây tầm gửi sống trên thân cây bưởi thể hiện mối quan hệ: Trong chuỗi thức ăn sau: Cỏ  Thỏ  Cáo  Hổ Sinh vật có sinh khối trung bình lớn nhất là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.453
Thành viên mới nhất 968864403281841
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn