Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Quần xã sinh vật
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong quần xã ao nuôi cá, người ta thường thả nhiều loài cá trong ao nhằm: Sự phân hóa các ổ sinh thái giúp các loài giảm bớt sự: Sinh vật tiết ra các chất kìm hãm sự phát triển của đồng loại và những loài xung quanh là quan hệ: Trong rừng mưa nhiệt đới người dân tộc chặt cây để làm nương rẫy. Trên đó, bắt đầu là các trảng cỏ phát triển, các cây họ lúa, họ đậu, họ cói cũng sẽ phát triển do được chăm sóc. Cũng có thể mọc lại một số cây gỗ nhưng đó là những cây ưa sáng, phát triển nhanh và có gỗ mềm. Có cả các cây dây leo phát triển nhưng tổng số loài bao giờ cũng ít đi. Đoạn văn trên mô tả quá trình: Trong môi trường tương đối ổn định, nguyên nhân chính ở trong quần xã dẫn đến diễn thế sinh thái là: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về diễn thế sinh thái? Khai thác tài nguyên rừng không hợp lí có thể coi là hành động: ** Có một lưới thức ăn của hệ sinh thái là: Số chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn là: Phát biểu nào sau đây là đúng về diễn thế sinh thái? Sự phân tầng thẳng đứng trong quần xã là do:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.618
Thành viên mới nhất 185309568961351
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn