Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Quần xã sinh vật
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Quần xã sinh vật khác quần thể sinh vật ở điểm căn bản nào nhất? Quan hệ giữa trâu và chim sáo là mối quan hệ nào sau đây? Độ đa dạng của một quần xã được thể hiện: Đặc điểm cơ bản để phân biệt diễn thế nguyên sinh với diễn thế thứ sinh là: Loài ưu thế phân biệt với các loài khác trong quần xã là: Có thể hiểu diễn thế sinh thái là sự: Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã dẫn đến: Độ đa dạng sinh học của quần xã có thể coi là hằng số sinh học vì: Sự gia tăng chất dinh dưỡng trong các hồ làm giảm lượng ôxi tới mức nguy hiểm. Lí do chính dẫn tới làm giảm mạnh lượng ôxi là do: ** Có một lưới thức ăn của hệ sinh thái là: Sơ đồ lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.696
Thành viên mới nhất 387949188280567
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn