Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Quần xã sinh vật
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Diễn thế sinh thái nguyên sinh và thứ sinh diễn ra một cách mạnh mẽ nhất là do: Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về: Quần thể ưu thế trong quần xã là quần thể có: Một loài động vật phù du có kẻ thù là loài cá ăn thịt. Loài cá này thường ăn động vật phù du có kích thước lớn. Dựa trên nguyên lí chọn lọc tự nhiên, dự đoán nào sau đây phù hợp nhất? Kết quả của diễn thế sinh thái là: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế? Quá trình phát triển của diễn thế nguyên sinh là: Nguyên nhân bên ngoài dẫn đến diễn thế sinh thái thường xuyên là: Loài thực vật chiiếm ưu thế của hoang mạc là: Mối quan hệ giữa tò vò và nhện được mô tả trong câu ca dao: ''Tò vò mà nuôi con nhện, về sau nó lớn nó quyện nhau đi; tò vò ngồi khóc tỉ ti: nhện ơi, nhện hỡi nhện đi đằng nào''. Đó là mối quan hệ nào?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.059
Thành viên mới nhất Trungphu37
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn