Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Cơ thể và môi trường
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hiện tượng minh họa cho sự biến động cá thể không theo chu kì là: Ý nghĩa mối quan hệ cạnh tranh trong quần thể: Cây trồng ở giai đoạn nào sau đây chịu ảnh hưởng mạnh nhất của nhiệt độ? Cấu trúc tuổi của một quần thể có dạng hình tháp, đáy rộng cho thấy quần thể này thuộc dạng quần thể: Cây chịu hạn thường có phiến lá: Thực vật sống trong nước có phao nổi hoặc có mô xốp bao bọc lấy thân cây là để thích nghi với đặc điểm: Kiểu phân bố đồng đều dễ tìm thấy ở nơi nào và trong điều kiện nào? Các nhân tố sinh thái tác động như thế nào đến sinh vật? Những thực vật sống trong nước có cơ quan dự trữ khí ở cuống lá (bèo Nhật Bản, thân sen, súng...) để thích nghi với đặc điểm: Nhiệt độ ảnh hưởng mạnh nhất vào giai đoạn nào của vật nuôi?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.049
Thành viên mới nhất vo-thi-ngoc-linh
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn