Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Cơ thể và môi trường
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Qui định chung về tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật là: Hiện tượng nào sau đây không đúng với khái niệm nhịp sinh học? Khi đi tìm giun đất ta thường đến những nơi đất có độ ẩm cao, có nhiều chất mùn hoặc phân hữu cơ. Đó là sự phân bố theo nhóm. Kiểu phân bố này thường gặp trong môi trường: Các cá thể trong quần thể phân bố đồng đều có ý nghĩa sinh thái: Điều nào là quan trọng nhất trong khái niệm quần thể? Dựa theo kích thước quần thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ? Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống khác nhau đã tạo nên sự đa hình của quần thể. Trường hợp nào sau đây là thể hiện sự đa hình của quần thể? Nghiên cứu thành phần nhóm tuổi của quần thể có ý nghĩa: Phát biểu nào sau đây là đúng về nhịp sinh học? Trong quần thể người, tăng dân số quá nhanh dẫn tới:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.568
Thành viên mới nhất myhoan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn