Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Cơ thể và môi trường
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Xảy ra hiện tượng xuất cư chủ yếu là khi: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể cá cơm ở vùng biển Pêru liên quan đến hoạt động của hiện tượng El-Nino là kiểu biến động: Gấu Bắc cực có bộ lông dày và trắng muốt, điều đó được giải thích: Ong, kiến, mối sống theo kiểu mẫu hệ với sự phân chia thứ bậc và chức năng rõ ràng. Kiểu sống của các loài trên để thể hiện ưu thế của: Phát biểu nào sau đây không đúng về sự thay đổi mật độ quần thể? Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, sinh sản và sau sinh sản. Quần thể sẽ bị diệt vong khi mất đi: Các cá thể trong quần thể phân bố theo nhóm có ý nghĩa sinh thái: Nhịp sinh học là khả năng: Số lượng hay khối lượng sinh vật sống trong 1 đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là: Sự phân li ổ sinh thái của các loài có ý nghĩa:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.683
Thành viên mới nhất 630499920659609
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn