Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đặc điểm nào sau đây không đúng với kỉ Thứ ba, đại Tân sinh? Theo quan niệm hiện đại, trong các đại phân tử sau đây, những đại phân tử nào được coi là cơ sở vật chất của sự sống? Người đứng thẳng Homo erectus có tuổi hóa thạch là: Phát biểu nào sau đây đúng? Khí hậu của kỉ Đêvôn thuộc đại Cổ sinh có đặc điểm gì? Thú có túi xuất hiện ở: Kỉ Than đá thuộc đại cổ sinh không có đặc điểm nào sau đây? 1. Khí hậu đầu kỉ ấm, cuối kỉ khô và lạnh. 2. Phân hóa bò sát. 3. Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hoa xuất hiện. 4. Lưỡng cư chiếm ưu thế, bò sát xuất hiện. Phương án đúng là: Sự kiện nào khởi đầu cho giai đoạn tiến hóa tiền sinh học? Dạng vượn người hóa thạch Driôpitec thường sử dụng công cụ lao động bằng: Cây hạt trần và bò sát phát triển ưu thế ở đại Trung sinh nhờ:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.671
Thành viên mới nhất uyen-phan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn