Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Bằng chứng tiến hóa
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nhận định nào dưới đây là không đúng khi nói về vai trò của đột biến gen đối với qúa trình tiến hóa của sinh giới? Theo quan niệm hiện đại, cấp độ chọn lọc nào diễn ra song song? Động lực nào đã thúc đẩy quá trình chọn lọc tự nhiên? Thuyết tiến hóa cổ điển gồm: Cơ chế tiến hóa theo thuyết tiến hóa của Kimura là: Vai trò của thường biến theo quan niệm hiện đại là: Phát biểu nào sau đây sai khi nghiên cứu quá trình phát triển phôi các loài sinh vật? Theo Đacuyn, di truyền là: Ở động vật, hiện tượng nào sau đây dẫn đến có sự di - nhập gen? Đặc điểm của cách li di truyền là: Tuy có tần số thấp, nhưng đột biến gen thường xuyên xuất hiện trong quần thể vì: Cơ quan tương đồng là những cơ quan: Thuyết tiến hóa trung tính cho rằng: Về mặt sinh thái, quần thể được đánh giá bởi các đặc điểm nào? Nhân tố nào sau đây phân biệt sự giải thích quá trình hình thành đặc điểm thích nghi với quá trình hình thành loài mới? Cách li có vai trò nào sau đây trong tiến hóa? Đơn vị phân loại dưới loài gồm: Hình thành loài bằng cách li địa lí thường gặp: Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hóa nhỏ là gì? Chọn lọc tự nhiên có cơ sở dựa vào:

Thành viên đã làm bài (5)
buichinh123 nkokpe baobeo-hehe lenguyenaixuan buffaloislovely
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.368
Thành viên mới nhất bui-hang
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn