Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Bằng chứng tiến hóa
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát biểu nào sau đây không đúng về qúa trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí (hình thành loài khác khu vực địa lí)? Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Lamac là: Đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu của qúa trình tiến hóa vì: Khi kích thước quần thể giảm mạnh là một tác nhân tiến hóa vì: Về mặt di truyền, có các loại quần thể nào? Kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên đã: Vật nuôi, cây trồng hiện nay có nguồn gốc từ: Tần số tương đối các alen trong một quần thể giao phối là: Theo Đacuyn, cơ chế của hiện tượng di truyền là: Quan hệ giữa các nhân tố nào sau đây, hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen cho sinh vật?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.694
Thành viên mới nhất phuong-nguyen
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn