Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Bằng chứng tiến hóa
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Điểm nào sau đây đánh dấu sự ra đời của một loài mới? Khi sử dụng lâu một loại thuốc thì thường xuất hiện sự kháng thuốc đối với vi khuẩn trên người bệnh vì: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về qúa trình hình thành loài mới? Dựa vào hiện tượng prôtêin có chức năng giống nhau nhưng trình tự sắp xếp các axit amin khác nhau. Để phân biệt hai loài bằng cách trên, thuộc tiêu chuẩn nào? Theo Đacuyn, phân li tính trạng của vật nuôi, cây trồng là hiện tượng: Trong tự nhiên, con đường hình thành loài nhanh nhất là con đường: Các sinh vật nào sau đây thường là đối tượng cho qúa trình hình thành loài khác khu? Để giải thích sự tiến hóa của sinh giới, quan niệm hiện đại đã sử dụng các nhân tố nào sau đây? Tiến hóa nhỏ là gì? Tiến bộ sinh học đạt được bằng:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.927
Thành viên mới nhất nguyen-nam
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP