Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Bằng chứng tiến hóa
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đóng góp chính trong học thuyết Đacuyn là: Ở các loài giao phối, tổ chức loài có tính toàn vẹn hơn ở những loài sinh sản vô tính hay loài đơn tính là vì: Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến dị di truyền cao ở hầu hết các quần thể động vật và thực vật bậc cao? Các bằng chứng về giải phẫu học so sánh cho phép biết được các mối quan hệ nào sau đây? Theo Đacuyn, loại biến dị có vai trò cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc tự nhiên là: Đồng quy tính trạng là trường hợp nào sau đây? Nếu chỉ dựa vào ba nhân tố quá trình đột biến, quá trình giao phối và quá trình chọn lọc tự nhiên ta chỉ giải thích được (A) và (B). (A) và (B) lần lượt là: Nhân tố nào sau đây là điều kiện thúc đẩy sự tiến hóa? Mỗi tiêu chuẩn dùng phân biệt giữa hai loài thân thuộc chỉ có tính tương đối được biểu hiện ở: I. Hai loài khác nhau có thể giống hệt nhau về hình thái. II. Hai loài khác nhau có thể giống hệt nhau về bộ 2n, cách sắp xếp nuclêôtit trong các ADN. III. Hai loài khác nhau có thể giao phối với nhau và cho con cháu có khả năng sinh sản. IV. Hai loài khác nhau có thể sống cùng khu phân bố hoặc cùng điều kiện sinh thái. Phương án đúng là: Theo quan niệm của Đacuyn, biến dị cá thể có các đặc điểm giống với loại biến dị nào sau đây theo quan niệm di truyền học hiện đại?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.243
Thành viên mới nhất dang-khoa
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn