Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Ứng dụng di truyền học
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dòng thuần là: Cônsixin gây đột biến đa bội vì trong quá trình phân bào nó cản trở: Hiện tượng ưu thế lai là con lai F1. Con lai kinh tế không dùng làm giống vì con lai F1: Sinh vật biến đổi gen là sinh vật: Ở thực vật, lai khác thứ có biểu hiện ưu thế lai là do: Để tạo ra sinh vật biến đổi gen, con người không sử dụng cách nào sau đây? Ý nghĩa của phương pháp cấy truyền phôi trong công nghệ tế bào động vật là: Trong tạo giống cây trồng, phương pháp nào dưới đây cho phép tạo ra cây lưỡng bội đồng hợp tử về tất cả các gen? Trong chăn nuôi, biện pháp chủ yếu để tạo ưu thế lai là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.394
Thành viên mới nhất sakurachan
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn