Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Ứng dụng di truyền học
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các tia phóng xạ là tác nhân gây xuất hiện:  Cơ sở di truyền học chủ yếu của hiện tượng ưu thế lai là: Tác dụng của tia phóng xạ trong việc gây đột biến nhân tạo là: Lai thuận nghịch có vai trò gì trong việc tạo ưu thế lai: Phương pháp gây đột biến nhân tạo thường ít được áp dụng ở. Để tạo ra động vật chuyển gen, người ta đã tiến hành: Trong chọn giống vật nuôi, phương pháp thường được dùng để tạo ra các biến dị tổ hợp là: Tính chất biểu hiện của biến dị tổ hợp: Biểu hiện nào sau đây không phải của ưu thế lai? I. Con lai đời F2 bị thoái hóa. II. Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, sức sống cao. III. Tăng tính chất tổng hợp, giảm tính chất dị hợp của các cặp alen. IV. Năng suất cao, phẩm chất tốt. Phương án đúng là: Mục đích của gây đột biến nhân tạo:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.228
Thành viên mới nhất 557965414587595
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn