Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Ứng dụng di truyền học
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Gây đột biến gen dạng thay thế cặp nuclêôtit, do tác dụng của loại tác nhân nào sau đây? Kết quả không phải do hiện tượng giao phối gần là: Khẳng định nào sau đây đúng về phương pháp lai tế bào? Trong các phương pháp tạo ưu thế lai, lai khác dòng kép ưu việt hơn lai khác dòng đơn vì: Trong tạo giống thực vật bằng công nghệ gen, để đưa gen vào trong tế bào thực vật có thành xenlulôzơ, phương pháp không được sử dụng là. Người ta sử dụng plasmit làm thể truyền vì: Các đặc điểm của gen cần chuyển, biểu hiện trong tế bào nhận là: I. Giữ nguyên cấu trúc như khi ở tế bào cho. II. Tổng hợp prôtêin đa dạng hơn so với lúc ở tế bào cho. III. Vẫn nhân đôi, sao mã và giải mã bình thường, giống như khi ở tế bào cho. IV. Sản phẩm do nó tổng hợp, có cấu trúc và chức năng không đổi.  Phương án đúng là: Plasmit có khả năng: Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu thế lai: ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin tạo ra bằng kĩ thuật di truyền được đưa vào trong tế bào E.coli nhằm:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.738
Thành viên mới nhất thu-duong
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn