Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Di truyền học quần thể
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

"Gọi p, q, r lần lượt là tần số các alen IA, IB, I0 quy định các nhóm máu. Khi đạt trạng thái cân bằng di truyền thì:'' Tần số tương đối alen IB của quần thể là: Cấu trúc di truyền về thành phần nhóm máu của một quần thể người là 0,36IaIa : 0,12IaI° : 0,09IBIB : 0,06IBI°; 0,36IAIB : 0,01I°I° Tần số của các alen IA, IB, 1° lần lượt là: Trong một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng, kiểu gen đồng hợp lặn aa chiếm 4%. Tần số tương đối của các alen A và a sẽ là: Vốn gen của quần thể trở nên đa dạng sẽ không phụ thuộc yếu tố nào sau đây? Năm 1908, Hacđi và Vanbec đã đồng thời phát hiện ra định luật: Ở người, tính trạng nhóm máu hệ ABO do một gen có 3 alen IA, IB, IO quy định. Một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền có 9% số người mang nhóm máu O; 27% số người mang nhóm máu B. Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A sinh một người con. Xác suất để đứa con này mang nhóm máu giống bố mẹ là bao nhiêu? Trong một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng, các cá thể có kiểu hình trội chiếm 96%. Biết gen qui định tính trạng có 2 alen, tính trạng trội hoàn toàn. Tần số của các alen A và a sẽ là: ** Xét một cây có kiểu gen Aa và 2 cây có kiểu gen aa. Cho các cây trên tự thụ phấn qua 3 thế hệ, sau đó cho ngẫu phối tạo ra F4. Thành phần kiểu gen của F3 được viết là: Ở người, gen qui định màu mắt có 2 alen (A và a), gen qui định dạng tóc có 2 alen (B và b), gen qui định nhóm máu có 3 alen (IA, IB, I°). Cho biết các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường khác nhau, số kiểu gen tối đa có thể tạo ra từ 3 gen nói trên ở trong quần thể này là: Một quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, có một lôcut gen gồm 4 alen với các tần số như sau: a1 = 0,1; a2 = 0,2; a3 = 0,3; a4 = 0,4. Tần số của các kiểu gen a2a4; a1a3; a3a3 lần lượt là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.690
Thành viên mới nhất 105842754813403862374
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn