Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Di truyền học quần thể
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thành phần kiểu gen của một quần thể có tính chất nào? Quần thể được xem là đơn vị tiến hóa cơ bản vì: Một quần thể có 600 cá thể mang kiểu gen AA, 600 cá thể mang kiểu gen Aa và 300 cá thể mang kiểu gen aa. Tần số tương đối của alen A và a của quần thể là: Cấu trúc di truyền của một quần thể giao phối ở P là: 0.34AA + 0,52Aa + 0,14aa. Tần số tương đối của 2 alen A và a ở thế hệ F3 của quần thể là: ** Một quần thể giao phối ở thế hệ xuất phát có cấu trúc di truyền là: 0,6AA + 0,2Aa + 0,2aa. Phát biểu đúng là: Về mặt sinh thái, quần thể được đánh giá bởi các đặc điểm nào? Nội dung nào sau đây, không là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi - Vanbec? Ở bò, màu lông do 1 gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, A: lông màu vàng, a: lông lang trắng đen. Một quần thể gồm 12000 cá thể, trong đó có 11730 con lông vàng. Số cá thể có kiểu gen dị hợp là: Giả sử ở người, xét gen 1 có 2 alen (A và a) nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen 2 có 2 alen (B và b) liên kết với giới tính X. Số kiểu gen tối đa về cả 2 cặp gen trên trong quần thể là: ** Có hai quần thể cùng loài, khi đạt trạng thái cân bằng dỉ truyền, mỗi quần thể đều có 5000 cá thể. Quần thể thứ nhất có tần số alen A = 0,7; quần thể thứ haỉ có tần số alen a = 0,2. Quần thể nào trong hai quần thể trên có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn cao hơn và cao hơn bao nhiêu %?  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.371
Thành viên mới nhất tranthikieuthu31
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn