Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Di truyền học quần thể
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Quần thể tự phối là: ** Có hai quần thể cùng loài, khi đạt trạng thái cân bằng dỉ truyền, mỗi quần thể đều có 5000 cá thể. Quần thể thứ nhất có tần số alen A = 0,7; quần thể thứ haỉ có tần số alen a = 0,2. Số cá thể dị hợp trong mỗi quần thể 1 và 2 lần lượt là: Một quần thể có 200 cá thể mang kiểu gen AA, 200 cá thể mang kiểu gen Aa và 600 cá thể mang kiểu gen aa. Tần số tương đối của alen A và a của quần thể là: "Ở ruồi giấm; B là gen quy định mắt thỏi, b là gen quy định mắt kiểu dại, các alen đều liên kết trên NST giới tính X và không có alen trên NST Y." Ruồi giấm cái mắt kiểu dại đem lai với ruồi giấm đực mắt thỏi, tần số tương đối giữa các alen B và b có tỉ lệ sau: "Gọi p(A) ; q(a) lần lượt là tần số tương đối alen Aa và phương trình: p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = 1" Tần số tương đối các alen được tính như thế nào? " Ở cừu, màu sắc mỡ do 1 gen trên NST thường quy định. A quy định mỡ vàng, a quy định mỡ trắng. Một quần thể gồm 12000 cá thể, trong đó có 11730 con mỡ vàng." Tần số tương đối mỗi alen là: Ý nghĩa về mặt lí luận của định luật Hacđi - Vanbec là: Một quần thể gà có 410 con lông đen, 580 con hoa mơ và 10 con lông trắng. Biết rằng gen A quy định màu lông đen trội không hoàn toàn so với gen a quy định màu lông trắng, kiểu gen Aa hiểu hiện lông hoa mơ. Quần thể gà này có cấu trúc di truyền là: Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là . Sau 3 thế hệ tự thụ phấn cấu trúc di truyền của quần thể là: Quần thể là gì?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.960
Thành viên mới nhất 621151361587250
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn