Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Di truyền học quần thể
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một quần thể chuột ngẫu phối đã đạt trạng thái cân bằng di truyền. Số cá thể lông hung chiếm 16%. Biết gen A qui định tính trạng lông đen trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lông hung, cấu trúc di truyền của quần thể trên là: Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen: 0,1AA : 0,8Aa : 0,1aa. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc, thành phần kiểu gen của quần thể đó là: Quần thể giao phối là: "A: quả ngọt; a: quả chua. Thế hệ xuất phát toàn những cây quả ngọt dị hợp." Tỉ lệ kiểu gen ở Fn qua n thế hệ nội phối: "Biết A quy định lông xám trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng,các alen nằm trên NST thường. Một quần thể chuột ở thế hệ xuất phát có 1020 chuột lông xám đồng hợp, 510 chuột có kiểu gen dị hợp. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng có 3600 cá thể."  Tần số tương đối của mỗi alen là: Ở người, bệnh bạch tạng do gen b chi phối, gen không mắc bệnh B, hai gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong một quần thể có tỉ lệ người bị bệnh bạch tạng (bb) là . Tỉ lệ người mang gen gây bệnh d trạng thái dị hợp xấp xỉ là: Ở thời điểm đang thống kê, thành phần kiểu gen của một quần thể là: 0,01AA : 0,64Aa : 0,35aa. Sau 3 thế hệ ngẫu phối thành phần kiểu gen của quần thể là: Ở chuột, gen A qui định lông xám trội hoàn toàn so với gen a qui định chuột lông trắng, các alen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một quần thể chuột, ở thế hệ xuất phát có 480 chuột lông xám, 20 chuột lông trắng. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng có 1800 cá thể. Số lượng chuột ở từng kiểu gen khi đạt trạng thái cân bằng là: Trong quần thể giao phối, giả sử gen thứ nhất có 3 alen; gen thứ hai có 4 alen, các gen nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau thì sự giao phối tự do sẽ tạo ra tối đa số loại kiểu gen là: "Tần số tương đối của alen A trong phần đực của quần thể ban đầu là 0,7. Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa."  Cấu trúc di truyền của quần thể F1.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn