Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Cơ chế của di truyền và biến dị
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một gen tái bản đã bắt cặp nhầm tại một nuclêôtit trên một mạch đơn. Để xuất hiện 8 gen đột biến, gen đó phải qua thêm số lần tái bản là ** Gen có khối lượng 738.103 đvC và có số nuclêôtit loại T bằng 510 nuclêôtit. Gen bị đột biến không quá 3 cặp nuclêôtit. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen trước đột biến là * Chiều dài của 1 phân tử ADN là 1,02 mm. Trong phân tử có số nuclêôtit loại Ađênin là 6.105. Số liên kết hóa trị giữa các nucleotide và số liên kết hiđrô của phân tử ADN lần lượt là Một gen có 4800 liên kết hiđrô và có tỉ lệ  =  , bị đột biến thành alen mới có 4801 liên kết hiđrô và có khối lượng 108.104 đvC. Số nuclêôtit mỗi loại của gen sau đột biến là ** Trên một gen có 5200 liên kết hiđrô, tổng bình phương của 2 loại nuclêôtit không bổ sung của gen đó là 208.104 nuclêôtit. Khi gen trên tự nhân đôi một số lần thì môi trường tự do cần cung cấp 2400 nuclêôtit loại Timin. Số lần tự sao của gen là Gen A đột biến thành gen a, sau đột biến chiều dài của gen không đổi nhưng số liên kết hiđrô thay đổi đi một liên kết. Đột biến trên thuộc dạng Một gen lặn có thể biểu hiện ra kiểu hình khi nó không tồn tại ở trạng thái đồng hợp lặn khi  mARN có chiều dài 2223,6 tham gia quá trình tổng hợp prôtêin. Khối lượng nước được giải phóng trong quá trình tổng hợp prôtêin là 27216 đvC. Số axit amin cần cung cấp cho quá trình giải mã là Gen có 72 chu kỳ sẽ có chiều dài là Mã di truyền mang tính thoái hoá vì

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.045
Thành viên mới nhất mai-huong
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn