Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Cơ chế của di truyền và biến dị
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

* Chiều dài của 1 phân tử ADN là 1,02 mm. Trong phân tử có số nuclêôtit loại Ađênin là 6.105. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của phân tử ADN đó là Một đoạn ADN có tích số % của Ađênin với một nuclêôtit không bổ sung với nó là 6%. Biết % của A lớn hơn % của nuclêôtit không bổ sung. Tỉ lệ phần trăm mỗi loại nuclêôtit của đoạn ADN là Gen phân mảnh chứa 4500 nuclêôtit gồm 4 đoạn êxon và intron xếp xen kẽ nhau có số nuclêôtit theo tỉ lệ 4 : 2 : 1 : 3. Các đoạn êxon dài Gen cấu trúc có khối lượng 500400 đvC sẽ có số nuclêôtit là Trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây, bộ nhiễm sắc thể nào là của thể song nhị bội * Gen dài 2040  có T = 20% tổng số nuclêôtit. Khi gen tự nhân đôi 1 lần, môi trường nội bào cần cung cấp số nuclêôtit tự do thuộc mỗi loại là Thể tứ bội có kiểu gen AAaa khi giảm phân bình thường tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ là Số ribônuclêôtit mỗi loại A, U, G, X của một mARN đều chia hết cho 3. Nếu mã kết thúc là UAG, khi tổng hợp 1 phân tử prôtêin môi trường cần cung cấp số ribônuclêôtit A, U, G, X cho các đối mã tARN lần lượt là Gen B dài 5100 bị đột biến thành gen b. Khi gen b tự nhân đôi một lần, môi trường nội bào đã cung cấp 2996 nuclêôtit. Đột biến trên thuộc dạng ** Một gen phân mảnh dài 5100 chứa các đoạn intron chiếm 2/5 tổng số nuclêôtit. Quá trình phiên mã cần cung cấp ribônuclêôtit tự do để tạo ra các mARN trưởng thành. Số ribônuclêôtit trong mỗi mARN trưởng thành là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.340
Thành viên mới nhất 641098752906231
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn