Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

sinh học 12
Cơ thể và môi trường
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi trồng cây bên cạnh cửa sổ cây thường có thân uốn cong, ngọn cây vươn về phía ngoài cửa sổ. Đó là do: Động vật hằng nhiệt có thể phát tán và sinh sống khắp nơi vì: Môi trường sống của sinh vật là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm: Theo quan niệm hiện đại, đơn vị tổ chức cơ sở đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên là: Sự nhập cư ít gây ảnh hưởng đối với quần thể sở tại khi: Phát biểu đúng về vai trò của ánh sáng đối với sinh vật là: Trạng thái cân bằng của quần thể xảy ra khi: Cho các thông tin sau: Giới hạn về nhiệt độ của loài chân bụng Hiđrôbia aponensis là từ +1°C đến +60°C, của đỉa phiến là từ +0,5°C đến +24°C. Loài chuột cát ở Đài nguyên thích hợp ở nhiệt độ từ -5°C đến +30°C. Cá chép ở nước ta thích nghi ở nhiệt độ là +2°C đến +44°C. Trong các loài trên loài nào có khả năng phân bố hẹp nhất? Động vật đẳng nhiệt thích nghi với điều kiện nhiệt độ thấp theo qui tắc: Mối quan hệ nào trong quần thể là mối quan hệ không phổ biến?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.478
Thành viên mới nhất 549078052153308
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn