Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

sinh học 12
Bằng chứng tiến hóa
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Theo Lamac, dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hóa hữu cơ là: Thuyết Kimura đề cập tới nguyên lý cơ bản của tiến hóa ở cấp độ: Sự đơn giản hóa cơ quan tiêu hóa và tuần hoàn của giun đũa là một ví dụ về: Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là: Thực chất của qúa trình chọn loc tự nhiên theo Đacuyn là: Hiện tượng nào sau đây minh họa cho sự di nhập gen? Tần số đột biến của một gen nào đó là 10-6 nghĩa là: Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là: Trong phương thức hình thành loài bằng con đuờng sinh thái, nhân tố đóng vai trò chủ yếu là: Loài được định nghĩa như sau: Loài là một nhóm quần thể có những tính trạng chung về (A) có khu phân bổ xác định, trong đó có các cá thể có khả năng (B) và được (C) với những nhóm quần thể khác. (A) và (B) lần lượt là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.477
Thành viên mới nhất truongnhat2102
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn