Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

sinh học 12
Di truyền học người
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phương pháp nghiên cứu không được áp dụng để nghiên cứu di truyền ở người là: Nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng người ta phát hiện được: ** Khi khảo sát sự di truyền tính trạng tầm vóc thấp ở người, biểu hiện qua ba thế hệ như sau: Những cá thể chưa biết chắc chắn kiểu gen (có thể đồng hợp hay dị hợp) là: Trong kỹ thuật chọc ối để chuẩn đoán trước khi sinh ở người, đối tượng khảo sát là: Trong di truyền học người, phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh cho phép: Phương pháp nhuộm phân hoá nhiễm sắc thể (kỹ thuật hiện băng) không cho phép đánh giá trường hợp: Nghiên cứu phả hệ, không có vai trò nào sau đây? I. Dự đoán khả năng xuất hiện tính trạng ở đời con cháu. II. Biết được tính chất trội, lặn; quy luật di truyền một số tính trạng ở loài người. III. Phát hiện được bệnh khi đang phát triển phôi. IV. Xác định kiểu gen các cá thể được nghiên cứu qua phả hệ. Phương án đúng là: Bệnh do gen lặn, nằm trên NST thường ở người là: Trong nghiên cứu di truyền người, phương pháp di truyền tế bào được thực hiện đối với khảo sát chủ yếu là tế bào: Ở người, gen A quy định da bình thường, gen a quy định bệnh bạch tạng, các gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu bố có kiểu gen AA, mẹ có kiểu gen dị hợp Aa thì khả năng các con bị bệnh bạch tạng là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.478
Thành viên mới nhất 549078052153308
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn