Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

sinh học 12
Di truyền học quần thể
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

** Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen là 21AA : 10Aa : 10aa. Cho quần thể tự thụ phấn qua 5 thế hệ. Tỉ lệ loại kiểu gen Aa xuất hiện sau 5 thế hệ tự thụ phấn là: Giả sử một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số tương đối của các nhóm máu là: A = 0,45; B = 0,21; AB = 0,3; O = 0,04. Gọi p là tần số tương đối của alen IA; q là của IB; r là của IO. Tần số tương đối của các alen quy định nhóm máu là: Một quần thể ngẫu phối có tần số alen B = 0,8; b = 0,2. Trong đó alen B trội hoàn toàn so với alen b. Tỉ lệ kiểu hình của quần thể là: Tần số tương đối các alen trong một quần thể giao phối là: Tần số tương đối của một alen là tỉ lệ phần trăm của: "Gọi p, q, r lần lượt là tần số các alen IA, IB, I0 quy định các nhóm máu. Khi đạt trạng thái cân bằng di truyền thì:" Tần số tương đối alen IA của quần thể là: "A: quả ngọt; a: quả chua. Thế hệ xuất phát toàn những cây quả ngọt dị hợp." Kết quả phân li kiểu gen qua 3 thế hệ tự thụ liên tiếp: Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong quần thể người, cứ trong 100 người da bình thường thì có một người mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bị bạch tạng của họ là: Ở quần thể giao phối có đặc điểm di truyền cơ bản là: "Ở ruồi giấm; B là gen quy định mắt thỏi, b là gen quy định mắt kiểu dại, các alen đều liên kết trên NST giới tính X và không có alen trên NST Y." Ruồi giấm cái mắt thỏi đồng hợp, giao phối với ruồi giấm đực mắt kiểu dại, tần số alen B trong đời F1 và các đời sau sẽ là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.849
Thành viên mới nhất a0972905606
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP