Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 1

sinh học 12
Quần xã sinh vật
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 1
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Sự phân bố theo chiều ngang của sinh vật trong quần xã thể hiện: Con ve bét hút máu con chó là kiểu quan hệ: Khi trai con mới nở chúng thường bám vào mang cá nhờ đó chúng mang trai đi xa và lấy được thức ăn. Đó là hiện tượng: Chọn câu sai trong các câu sau? Mối quan hệ quan trọng nhất đảm bảo tính gắn bó trong quần xã sinh vật là mối quan hệ: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn? Quần xã có lưới thức ăn phức tạp là: Quần xã sinh vật là: Khi trong một sinh cảnh cùng tồn tại nhiều loài gần nhau về nguồn gốc và có chung nguồn sống thì sự cạnh tranh giữa các loài sẽ: Hình tháp sinh thái có thể được biểu diễn bằng các đơn vị dưới đây trừ:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.345
Thành viên mới nhất 1930848720539151
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn