Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Cảm ứng
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Những tập tính thứ sinh ở động vật? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở các dạng động vật không xương sống như thân mềm, giáp xác, sâu bọ, tính cảm ứng thực hiện nhờ: Kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào của cây, được gọi là: Mức độ cảm ứng của động vật có xương sống? Hãy chọn câu trả lời đúng. Vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật là: Các loại vận động hướng động? Hãy chọn câu trả lời đúng. Tính hướng động của thân và rễ cây đều tuỳ thuộc vào tác dụng auxin, thế tại sao thân lại hướng đất âm còn rễ lại hướng đất dương? Dưới tác dụng ánh sáng, auxin phân bố như thế nào để thân cây hướng sáng dương? Cho cây gắn vào máy hồi chuyển (clinostat) quay chậm để triệt tiêu sự kích thích của trọng lực từ mọi phía. Thân cây sẽ: Trong tế bào thần kinh, nơi nào sau đây có tính chất cách điện, không thể khử cực và đảo cực? Thời gian di cư của các động vật theo thời gian nào là chủ yếu? Hãy chọn câu trả lời đúng. Khi chạm tay vào gai nhọn, ta có phản ứng rút tay lại. Bộ phận phân tích và tổng hợp của cảm ứng trên là: Ở động vật, cảm ứng là: Động vật đánh dấu và bảo vệ vùng lãnh thổ như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Thế nào là cảm ứng? Hãy chọn câu trả lời đúng. Nếu thả một hòn đá nhỏ bên cạnh con rùa, rùa sẽ rụt đầu và chân vào mai. Lặp lại hành động đó nhiều lần mà không kèm theo sự nguy hiểm nào thì rùa sẽ không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập: Vận động quấn vòng của dây leo chịu sự chi phối của: Khi chạm tay vào gai nhọn, ta có phản ứng rút tay lại. Tác nhân kích thích của cảm ứng trên là: Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó, là: Khi kích thích đạt tới ngưỡng thì tính thấm của màng nơron ở nơi bị kích thích thay đổi làm cho:

Thành viên đã làm bài (5)
buichinh123 xonent22 duy-phuong quy-su thinh3042000
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.505
Thành viên mới nhất huong258
Thành viên VIP mới nhất vanthien027VIP