sinh học 11
Cảm ứng
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một con mèo đang đói chỉ nghe thấy tiếng bày bát đĩa lách cách, nó đã vội vàng chạy xuống bếp. Đây là một ví dụ về hình thức học tập: Sự vận động ngủ của lá thuộc ứng động sinh trưởng nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở thực vật, được xem là hoocmôn của sự hoá già, có nhiều trong cơ quan đang ngủ nghỉ, cơ quan già, cơ quan sắp rụng là: Những vận động theo sự trương nước? Hãy chọn câu trả lời đúng. Hướng động là hình thức phản ứng: Cử động bắt mồi của thực vật có cơ chế tương tự với vận động nào sau đây của cây: Hướng của rễ cây sinh trưởng theo trọng lực gọi là: Rễ cây sinh trưởng quay xuống đất thuộc hình thức hướng động nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở tế bào khổng lồ của mực ống, trị số điện thế nghỉ ghi được là: Con đường truyền của xung thần kinh trong cung phản xạ? Hãy chọn câu trả lời đúng. Các hình thức cảm ứng ở động vật đa bào xảy ra theo cơ chế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Xinap là diện tiếp xúc giữa: Các loại tế bào thần kinh không có đặc điểm chung nào? Điện thế nghỉ là: Tinh tinh biết cách xếp các thùng gỗ chồng lên nhau đế lấy chuối trên cao. Đây là một ví dụ về hình thức học tập: Cho 1 bình nhựa trắng đựng đất ẩm, trồng cây ở giữa, 2 bên ngăn bằng tấm gỗ mỏng, một bên bón phân NPK, một bên không có bón phân. Rễ mọc nơi có bón phân. Thí nghiệm trên cho thấy rễ cây có tính hướng gì? Dùng một chiếc kim nhọn châm vào thân con thủy tức, con thủy tức sẽ co toàn thân lại để tránh kích thích. Tác nhân kích thích của cảm ứng trên là: Dùng một chiếc kim nhọn châm vào thân con thủy tức, con thủy tức sẽ co toàn thân lại để tránh kích thích. Bộ phận tiếp nhận kích thích của cảm ứng trên là: Trong cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, bộ phận tiếp nhận kích thích là: Ở nhiều động vật lớp thú, có chất tiết từ tuyến thơm, nước tiểu đế đánh dấu vị trí nơi ở. Đây là tập tính:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 128.452
Thành viên mới nhất hong-yen