Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Cảm ứng
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Vai trò của nước trong sự nảy mầm của hạt? Hãy chọn câu trả lời đúng. Tập tính phân chia đẳng cấp đầu đàn ở thú rừng thuộc loại: Não nhận biết và phân biệt được các thông tin bằng cách nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Có thể kích thích chồi, hạt chuyển từ trạng thái ngủ nghỉ sang trạng thái nảy chồi, nảy mầm bằng một trong các hợp chất: I. Auxin. II. Axit abxixic. III. Êtilen. IV. Xitôkinin. V. Gibêrelin. Sự phân bố các ion K+ ở hai bên màng tế bào như sau: Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân, xảy ra ở: Con tò vò cái đào một cái hố trên mặt đất để làm tổ và bắt một con sâu, đốt tê liệt con sâu rồi bỏ vào tổ. Con tò vò đẻ trứng vào tổ và bịt tổ lại. Tò vò con nở ra và ăn sâu có sẵn trong tổ. Hành động này là: Cơ chế xuất hiện điện hoạt động? Hãy chọn câu trả lời đúng. Vai trò của nhiệt độ trong sự nảy mầm của hạt? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở thực vật, khi phitohoocmôn kích thích sự chín của quả là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.527
Thành viên mới nhất phamnguyet99
Thành viên VIP mới nhất Temcu99VIP