Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 3 - Bài số 10
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các lọ, mỗi lọ chứa một hợp chất Fe3+; ; Mg2+; Ca2+. Một cây thiếu dinh dưỡng lá bị vàng. Phải xử lý chất nào trong các chất trên, để cây xanh lại? Tế bào nào sau đây trong mạch rây là nguồn cung cấp năng lượng (ATP) cho quá trình vận chuyển chủ động? Cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa? Hãy chọn câu trả lời đúng. Bào quan nào thực hiện chức năng quang hợp? Hãy chọn câu trả lời đúng. Phôtpho được cây hấp thụ ở dạng: Phát biểu nào sau đây đúng? I. Trời lạnh, sức hút nước của cây giảm. II. Sức hút nước của cây mạnh hay yếu không phải thuộc vào độ nhớt của chất nguyên sinh. III. Độ nhớt của chất nguyên sinh tăng sẽ gây khó khăn cho sự chuyển dịch của nước, làm giảm khả năng hút nước của rễ. IV. Một trong các nguyên nhân rụng lá mùa đông do cây tiết kiệm nước vì hút được ít nước. Hemôglôbin (Hb) được gọi là sắc tố hô hấp nhờ đặc tính nào? I. Mỗi phân tử Hb có 4 nhân hem (chứa Fe2+) và một phân tử prôtêin gọi là glôbin. II. Là hợp chất có độ nhớt nhất định dễ kết dính các phân tử O2 và CO2. III. Mỗi nguyên tử sắt của nhân hem liên kết với một phân tử O2. IV. Mỗi phân tử globin của Hb liên kết với một phân tử CO2. Sản phẩm cuối cùng của quá trình lên men thối là: Cân bằng nước âm là trường hợp: Huyết áp cực tiểu xuất hiện ứng với kỳ nào trong chu kì hoạt động của tim? Bộ phận kích thích tham gia cơ chế duy trì cân bằng nội môi là: Vai trò nào sau đây không thuộc quá trình quang hợp? Tiêu hóa là quá trình: Nốt sần xuất hiện ở rễ cây họ đậu do: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM giống nhau ở: Cân bằng nước là hiện tượng: Thành phần nào sau đây không phải là thành phần cấu trúc của lục lạp? I. Strôma.  II. Grana. III. Lizôxôm. IV. Tilacoit. ** Cho các chuỗi biến hoá sau: 1. 2NH3 + 3O2  2HNO2 + 2H2O + 158Kcalo. 2. 2HNO2 + O2  2HNO3 + 43,2Kcalo. 3.     . 4. 2HNO3  2HNO2 + O2. 5. 4HNO2  2H2O + 3O2 + 2N2. Biến hoá nào xảy ra trong môi trường đất? Nội cân bằng là: Sau bữa ăn, nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên kích thích tuyến tụy tiết ra hoocmôn nào sau đây để biến glucôzơ thành glicôzen? Pha sáng của quang hợp được thực hiện bằng các phản ứng nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Tại sao người bị phẫu thuật cắt  dạ dày, vẫn xảy ra quá trình biến đổi thức ăn? ** Cho các chuỗi biến hoá sau: 1. 2NH3 + 3O2  2HNO2 + 2H2O + 158Kcalo. 2. 2HNO2 + O2  2HNO3 + 43,2Kcalo. 3.     . 4. 2HNO3  2HNO2 + O2. 5. 4HNO2  2H2O + 3O2 + 2N2. Một trong các biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chế xảy ra chuỗi phản ứng 4, 5 là: Khi cơ thể thiếu nước, cơ chế đảm bảo cân bằng nước xảy ra như thế nào? Nhiệt độ thấp nhất cây có thể hô hấp? Hãy chọn câu trả lời đúng. Tại sao phải bảo quản nông sản, thực phẩm trong điều kiện khô ráo? Vai trò của quá trình thoát hơi nước đối với đời sống của cây? Hãy chọn câu trả lời đúng. Do bệnh lý phải cắt bỏ túi mật, bệnh nhân sẽ: Điểm bão hòa CO2 đối với quang hợp là: Hô hấp đạt cực đại khi hàm lượng nước trong mô đạt:

Thành viên đã làm bài (1)
duy-phuong
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.630
Thành viên mới nhất duongkimthuylinh
Thành viên VIP mới nhất nguyen-chi-thanhVIP