sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 3 - Bài số 7
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Quang hợp tỉ lệ thuận với nồng độ CO2 cho tới khi: Mao mạch là: Đóng thuỷ chủ động là hiện tượng: Điểm phân biệt giữa quá trình photphorin hóa vòng và quá trình photphorin hóa không vòng là: I. Con đường đi của điện tử vòng và không vòng. II. Quá trình photphorin hóa vòng chỉ tạo ATP, trong lúc quá trình photphorin hóa không vòng tạo ATP, NADPH và O2. III. Hệ sắc tố tham gia PS I có sóng dài, trong khi hệ sắc tố tham gia PS II có cả sóng ngắn và sóng dài. IV. Photphorin hóa vòng là phản ứng photphorin hóa quang hóa còn photphorin hóa không vòng là phản ứng photphorin hóa oxi hóa. Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn kép, theo trình tự nào? Biện pháp tưới nước hợp lý cho cây, bao hàm tiêu chí: Sự biến đổi sinh học của thức ăn ở động vật ăn thực vật có dạ dày đơn, xảy ra ở: Trong quá trình quang hợp, cây cần lấy nước chủ yếu từ đâu? Hãy chọn câu trả lời đúng. Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp được viết: Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng: Các nguyên tố vi lượng đối với thực vật như: Vai trò nào sau đây không thuộc quá trình thoát hơi nước? Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng vận chuyển chất hữu cơ trong ống đó sẽ: Thí nghiệm "tuần hoàn chéo" ở chó của Frêđêric, đã chứng minh nhịp hô hấp tăng do tác dụng của: Tại sao cơ tim có khả năng hoạt động tự động? Hãy chọn câu trả lời đúng. Thực vật không cần nguyên tố nào sau đây? Nhiều lông hút của rễ cây hình thành làm tăng bề mặt tiếp xúc giữa rễ và đất giúp cho: Dịch mạch gây gồm các chất như: Để phân loại hệ tuần hoàn ở các dạng động vật bậc thấp và bậc cao, người ta chia ra các dạng hệ tuần hoàn gồm: Khi trồng cây lấy củ và hạt, con người cần sử dụng nhiều nguyên tố khoáng đại lượng nào sau đây? Kali có chức năng chủ yếu nào và khi thiếu kali, cây có triệu chứng gì? Bộ phận nào sau đây của người không có tiêu hóa hóa học? Trong cơ chế duy trì huyết áp, bộ phận điều khiển là: Nguyên tố kali được cây hấp thụ dưới dạng: ** Cho sơ đồ về chu trình cố định CO2 ở một loài thực vật. Cho các loài thực vật: Lúa, ngô, khoai, xương rồng. Loại nào xảy ra con đường cố định CO2 theo sơ đồ trên: Tilacoit là đơn vị cấu trúc của: Sắc tố nào thuộc nhóm sắc tố phụ? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở thực vật lá toàn màu đỏ có quang hợp được không? Vì sao? Tỉ lệ % thể tích khí O2 hít vào và thở ra ở người là: Quang hợp diễn ra chủ yếu ở:

Thành viên đã làm bài (2)
buichinh123 duy-phuong
loading...
loading...

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 130.462
Thành viên mới nhất Leminhtan1416