Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 3 - Bài số 6
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Điều nào sau đây không đúng về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu? Nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim là: Loại muối khoáng nào sau đây có liên quan đến quang phân li nước? Đặc điểm thích nghi của cây ngập mặn là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. Hấp thụ bị động là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng: Cơ chế tăng bài tiết nước tiểu? Hãy chọn câu trả lời đúng. Dùng phương pháp nhuộm màu bằng iốt ở các tiêu bản giải phẫu lá, người ta phân biệt được thực vật C3 hoặc thực vật C4 vì: Thế nào là bón lót? Trồng cây lúa trong 3 chậu khác nhau: Chậu 1: Đầy đủ các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu: N, K, P, Ca, Na, Mg, Fe, S Chậu 2: Có một số nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu: K, P, Ca, Na, Mg, Fe, S Chậu 3: Nước cất Cây lúa của chậu nào sinh trưởng rất kém? ** Cho các loài thuộc các lớp: côn trùng, lưỡng cư, cá, chim, giáp xác. Lưỡng cư hô hấp bằng cơ quan nào? Liên hệ ngược trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là: Các loại vi khuẩn sống tự do có khả năng cố định nitơ khí quyển, chủ yếu là: Bón phân qua rễ phải: Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất? Dạ dày của động vật nhai lại có 4 ngăn. Ngăn lớn nhất là: Tác dụng dây thần kinh đối với giao cảm đối với hoạt động của tim? Hãy chọn câu trả lời đúng. ** Cho sơ đồ về chu trình cố định CO2 ở một loài thực vật. Hợp chất II được gọi là: Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở thực vật vùng nhiệt đới là: Quá trình nitrat hóa    nhờ vi khuẩn nào sau đây? Pha tối xảy ra tại cấu trúc nào của lục lạp? Trong chu trình CAM, giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin được thực hiện vào: Nước và các ion khoáng được vận chuyển từ đất vào mạch gỗ của rễ theo con đường nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Rễ cây hấp thụ như những chất nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây? Hãy chọn câu trả lời đúng. Sự di chuyển của nước và các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi xenlulôzơ bên trong thành tế bào, được gọi là con đường nào sau đây? ** Nhờ đặc điểm cấu tạo và sự chênh lệch áp suất O2 và CO2, Hb có khả năng hóa hợp với O2 và CO2, nhờ đó cung cấp O2 và lấy CO2 của tế bào theo các phản ứng sau: I. HbCO2  Hb + CO2. II. Hb + 4O2  HbO8. III. HbO8  4O2 + Hb IV. Hb + CO2  HbCO2. Phản ứng I xảy ra ở đâu trong điều kiện nào? Chuỗi chuyền êlectron trong hô hấp hiếu khí, phân bố trong: Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi: Thí dụ nào sau đây là đồng hóa NH3 theo con đường chuyển vị amin ở trong mô thực vật? Trồng cây lúa trong 3 chậu khác nhau: Chậu 1: Đầy đủ các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu: N, K, P, Ca, Na, Mg, Fe, S Chậu 2: Có một số nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu: K, P, Ca, Na, Mg, Fe, S Chậu 3: Nước cất Cây lúa của chậu nào sinh trưởng tốt nhất?

Thành viên đã làm bài (2)
buichinh123 duy-phuong
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.615
Thành viên mới nhất huga2vip
Thành viên VIP mới nhất ThinhKCVIP