Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 3 - Bài số 5
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cùng một cường độ chiếu sáng thì quang phổ ánh sáng nào sau đây có hiệu quả đối với quang hợp? Hãy chọn câu trả lời đúng. Chất mà pha sáng của quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin? Hãy chọn câu trả lời đúng. Điều nào sau đây không phải là cấu tạo bên ngoài của lá thích nghi với chức năng quang hợp? Dấu hiệu thiếu nitơ đặc trưng là: Tỷ lệ thoát hơi nước qua lớp cutin tương đương với thoát hơi nước qua khí khổng xảy ra ở đối tượng nào? I. Cây hạn sinh. II. Cây còn non. III. Cây trong bóng râm hoặc nơi có không khí ẩm. IV. Cây trưởng thành. Nguyên tố vi lượng nào có vai trò quang phân li nước, cân bằng ion? Hiện nay, người ta thường sử dụng biện pháp nào để bảo quản nông sản, thực phẩm? I. Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao, gây ức chế hô hấp. II. Bảo quản bằng cách ngâm đối tượng vào dung dịch hoá chất thích hợp. III. Bảo quản khô. IV. Bảo quản lạnh. Các yếu tố cần để xác định lượng phân bón cho cây trồng? Hãy chọn câu trả lời đúng. Hai hooc môn nào của tuyến tụy có vai trò phối hợp để điều hoà đường huyết? Hô hấp hiếu khí diễn ra mạnh trong các mô, cơ quan đang có hoạt động sinh lí mạnh như: ** Hệ sắc tố thực vật hấp thụ năng lượng ánh sáng, kích thích clorophyl như sau: Chl + hv = Chl* = Chlv Chlv chỉ diệp lục ở trạng thái: Một phân tử glucôzơ qua phân giải hiếu khí giải phóng mấy phân tử CO2? Nước được rễ cây hấp thụ, sau đó bị mất đi do thoát hơi nước là: Sơ đồ phản ứng quang phân li nước trong pha sáng: 2H2O (?) + 4e- + O2 (?) là chất: Điều nào sau đây không phải là vai trò của quang hợp? Thành phần chủ yếu trong thức ăn của động vật ăn thực vật? Hãy chọn câu trả lời đúng. Để bổ sung nguồn kali cho cây, con người thường sử dụng dạng phân nào? Thực vật thủy sinh hấp thụ nước và ion khoáng bằng: Tại sao gọi là nhóm thực vật C4? Hãy chọn câu trả lời đúng. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hạn hán sinh lý? I. Trời nắng gay gắt kéo dài. II. Cây bị ngập úng nước trong thời gian dài. III. Rễ cây bị tổn thương hoặc bị nhiễm khuẩn. IV. Cây bị thiếu phân. Khi nồng độ O2 trong không khí giảm còn bao nhiêu % thì cây chuyển sang phân giải kị khí? Hiđrô được truyền qua chuỗi chuyền điện tử đến ôxi để tạo ra nước và tích lũy được: Cơ quan nào sau đây đóng vai trò quan trọng trong điều hòa áp suất thẩm thấu của máu? Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng: Nồng độ Na+ trong máu được điều hoà bởi hooc môn (A) của tuyến (B). (A) và (B) lần lượt là:  CO2 là sản phẩm của hô hấp. Nồng độ CO2 cao khoảng bao nhiêu sẽ gây ức chế hô hấp? Khi tế bào khí khổng trương nước thì: Trong các dịch tiêu hóa sau đây, loại dịch tiêu hóa nào có chứa enzim tiêu hoá thức ăn: 1. Nước bọt. 2. Dịch vị. 3. Mật. 4. Dịch tụy. 5. Dịch ruột. Một số loài động vật không xương nào sau đây có hệ tuần hoàn kín như ở tất cả động vật có xương sống? Chứng huyết áp thấp được phát hiện khi:

Thành viên đã làm bài (2)
duy-phuong buichinh123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.455
Thành viên mới nhất letrang1610
Thành viên VIP mới nhất Honganh2000VIP