Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 3 - Bài số 3
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tại sao cây khó sử dụng chất khoáng ở đất kiềm? Trong cơ chế điều hòa hấp thụ nước ở thận, bộ phận thực hiện là: Hô hấp hiếu khí và lên men giống nhau ở điểm nào sau đây: I. Đều sử dụng nguyên liệu là chất hữu cơ. II. Đều cần được cung cấp oxi. III. Sản phẩm cuối cùng đều là axit piruvic. IV. Đều tạo ra năng lượng là ATP. V. Đều cần H2O và giải phóng CO2. VI. Đều sử dụng hệ enzim photphorin hoá, oxi hoá. Trị số cực đại diện tích lá đối với cây lấy củ và rễ là: Giai đoạn hô hấp hiếu khí có đặc điểm: Ôxixôm là đơn vị chức năng của ti thể nhờ: Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là: Rễ cây hấp thụ nước và muối khoáng nhờ các cơ chế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Chức năng hệ tuần hoàn? Hãy chọn câu trả lời đúng. Tác dụng dây thần kinh giao cảm đối với hoạt động của tim? Hãy chọn câu trả lời đúng. Chất khởi đầu để tổng hợp nên C6H12O6 của chu trình Canvin là: Cây mất nước dương là hiện tượng: Vai trò cấu trúc của nitơ đối với cây là: Chức năng của mao mạch là: Để tổng hợp 1kg chất khô, cây ngô phải thoát ra: Vi khuẩn có khả năng cố định nitơ khí quyển thành  nhờ: Nhiệt độ tối đa cây còn hô hấp được biến thiên trong khoảng: Các nguyên tố khoáng trong đất được hấp thụ vào cây bằng cách nào? Hãy chọn câu trả lời đúng: Cấu tạo ruột non phù hợp như thế nào với sự hấp thụ các chất dinh dưỡng? Hãy chọn câu trả lời đúng. Nguyên nhân khí khổng đóng? 1. Cây bị hạn. 2. Cây có quá nhiều nước. 3. Hàm lượng ABA trong tế bào kích thích bơm ion hoạt động. 4. Các kênh ion đóng. 5. Các kênh ion mở, các ion rút ra khỏi tế bào. 6. Các tế bào giảm áp suất thẩm thấu, giảm sức trương nước. Hãy chọn câu trả lời đúng. Những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn (cây xương rồng...) và các loài cây trồng như cây lúa, thanh long... được gọi là: Ở người, thời gian của một chu kì co tim là: Nội dung nào sau đây sai? I. Con đường vận chuyển nước qua hệ mạch dẫn của thân dài hơn rất nhiều lần so với vận chuyển nước qua lớp tế bào sống. II. Cơ chế vận chuyển nước trong hệ mạch không phụ thuộc vào sự đóng hay mở của khí khổng. III. Con đường vận chuyển nước qua tế bào sống ở rễ và lá tuy ngắn, nhưng khó khăn hơn so với vận chuyển nước qua bó mạch gỗ. IV. Nước và khoáng được vận chuyển qua mạch rây (phloem) còn chất hữu cơ được vận chuyển qua bó mạch gỗ (xilem).  Khả năng hút và đẩy nước chủ động của rễ cây thể hiện ở hiện tượng nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Trong cơ chế điều hòa hấp thụ nước ở thận, bộ phận điều khiển là: Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp là: Hiện tượng thiếu các nguyên tố khoáng ở thực vật được biểu hiện rõ nhất ở bộ phận nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ruột non có các hình thức cử động cơ học nào: I. Cử động co thắt từng phần. II. Cử động quả lắc. III. Cử động nhu động. IV. Cử động phản nhu động. Bón phân hợp lý là:

Thành viên đã làm bài (2)
buichinh123 duy-phuong

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.240
Thành viên mới nhất Hoangngocbich
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP