Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 3 - Bài số 2
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hệ tuần hoàn chỉ thực hiện chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng và các sản phẩm bài tiết chứ không tham gia vào quá trình vận chuyển khí xảy ra ở: Động vật nào sau đây có túi tiêu hóa? Đất tơi xốp tạo điều kiện cho cây hút nước và khoáng dễ dàng hơn vì: I. Nước ở trạng thái mao dẫn, rễ dễ sử dụng dạng nước này. II. Đất thoáng có nhiều oxi, tế bào rễ được cung cấp năng lượng và hoạt động hút nước và khoáng xảy ra theo hình thức chủ động. III. Đất tơi xốp là dạng đất tốt, chứa nhiều nguồn dinh dưỡng cho cây. IV. Đất tơi xốp chứa dạng nước trọng lực cây rất dễ sử dụng. Hấp thụ chủ động là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. Điều nào sau đây không phải là chiều hướng tiến hóa của hệ tiêu hóa ở động vật? Sự thoát hơi nước qua khí khổng diễn ra qua 3 giai đoạn: a) Hơi nước khuếch tán từ khe qua khí khổng. b) Mức bốc hơi từ bề mặt tế bào như mô lá vào gian bào. c) Hơi nước khuếch tán từ bề mặt lá ra không khí xung quanh. Thứ tự của ba giai đoạn trên là: Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở là: Qua con đường nào, quá trình thoát hơi nước có vận tốc lớn và được điều chỉnh? Những động vật nào sau đây ăn thịt? Bón phân quá liều lượng, cây bị héo và chết là do: Trong cơ chế duy trì nồng độ glucôzơ máu khi nồng độ glucôzơ giảm, bộ phận thực hiện là: Tế bào khí khổng phân bố chủ yếu ở đâu? Hãy chọn câu trả lời đúng. Phản ứng quang hợp thực hiện bằng hệ quang hóa nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Khái niệm nào sau đây về quang hợp chưa được hoàn chỉnh? Xét các hoạt động của tim và mạch: I. Tim đập nhanh và mạnh. II. Tim đập chậm và yếu. III. Mạch co. IV. Mạch giãn. Dây thần kinh đối giao cảm có tác dụng nào đối với tim, mạch: Cơ chế đóng khí khổng khi trời nắng gắt vào ban trưa là: Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp? Hãy chọn câu trả lời đúng. Tại sao sau cơn mưa giông, cây lá xanh tươi hơn trước? Trong các loại vi khuẩn cố định nitơ khí quyển gồm: Azotobacter, Rhizobium, Clostridium, Anabaena. Loại vi khuẩn nào sống trong nốt sần các cây họ đậu: Diệp lục có 2 loại là: Quá trình hấp thụ chủ động các ion khoáng, cần sự góp phần của yếu tố nào? I. Năng lượng là ATP. II. Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất. III. Các bào quan là lưới nội chất và bộ máy Gôngi. IV. Enzim hoạt tải (chất mang). Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ ở thực vật là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. Bào quan thực hiện chức năng quang hợp là: Hợp chất có công thức phân tử là C34H42N4O9 thuộc sắc tố: Cần bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả ở nhiệt độ thấp, vì: ** Cho sơ đồ về chu trình cố định CO2 ở một loài thực vật. Đây là sơ đồ tóm tắt của chu trình nào: Quá trình tiêu hoá ở động vật ăn thịt và động vật ăn tạp gồm các giai đoạn biến đổi sau: ** Cho các chất: Chuỗi peptit tương đối ngắn, khoáng, lipit đơn giản, axit amin, đường saccarôzơ, vitamin, tinh bột, nước, glixêrol, đường đơn, axit béo. Các chất nào được hấp thụ vào con đường máu? Quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật nhai lại trải qua các giai đoạn biến đổi sau: Sự biến đổi thức ăn theo hình thức sinh học của động vật nhai lại diễn ra ở:

Thành viên đã làm bài (2)
buichinh123 duy-phuong
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.534
Thành viên mới nhất thuphuongthu
Thành viên VIP mới nhất phuong-nguyenVIP