Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Điều hoà đường huyết là: Nitơ có ý nghĩa gì với đời sống thực vật? Hãy chọn câu trả lời đúng: Nước được vận chuyển trong thân theo mạch gỗ từ dưới lên, do nguyên nhân nào? Cường độ quang hợp của thực vật có thể giảm mạnh vào khi nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Dịch tiêu hóa không bị hòa loãng ở: Những giai đoạn của quá trình hấp thụ nước ở rễ? Hãy chọn câu trả lời đúng: Khi đề cập đến mối liên quan giữa nước với quá trình hô hấp. Phát biểu nào sau đây sai? I. Cường độ hô hấp tỷ lệ thuận với hàm lượng nước của cơ thể, cơ quan hô hấp. II. Nước là dung môi, là môi trường để các phản ứng hoá học xảy ra nên là nhân tố liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp. III. Trong cơ quan hô hấp, nước càng ít làm nhiệt độ cao, thúc đẩy cường độ hô hấp càng mạnh. IV. Nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hoá nguyên liệu hô hấp. Trồng cây lúa trong bốn chậu: Chậu 1: Đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu. Chậu 2: Thiếu kali. Chậu 3: Thiếu nitơ. Chậu 4: Thiếu phôtpho. Chậu nào cây không thể sinh trưởng? Ở chim, dòng máu chảy ngang qua phổi như thế nào so với đường vận chuyển của khí để hiệu suất trao đổi khí tương đối cao? Các tia sáng nào sau đây kích thích sự tổng hợp các axit amin, prôtêin? Các nguyên liệu cây cần để tổng hợp chất hữu cơ? Hãy chọn câu trả lời đúng. ** Cho một số chức năng và triệu chứng thiếu dinh dưỡng của một số nguyên tố khoáng vi lượng theo bảng sau: Chức năng và triệu chứng thiếu dinh dưỡng của nguyên tố đồng là: Người mắc chứng huyết áp cao, khi đo huyết áp cực đại phải lớn hơn giá trị nào? Hô hấp ngoài là: Dòng mạch gỗ di chuyển theo chiều ngược với chiều trọng lực từ rễ lên đỉnh của cây là nhờ: Nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp là: Bản chất hai pha của quang hợp là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. Những cơ sở khoa học để bón phân hợp lý cho cây trồng? Hãy chọn câu trả lời đúng. Nhóm sắc tố nào là của thực vật bậc thấp? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở hạt thóc, ngô phơi khô có độ ẩm khoảng 13 - 16% thì cường độ hô hấp: Khi nào có sự cân bằng nước của cây trồng? Hãy chọn câu trả lời đúng: Quá trình biến đổi cơ học? Hãy chọn câu trả lời đúng. Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cơ chế: ** Cho biết vai trò các nhóm sắc tố trong quang hợp nhự sau: I. Nhóm I hấp thụ chủ yếu các tia đỏ và xanh tím, chuyển quang năng cho quá trình quang phân li nước và các phản ứng quang hoá để hình thành ATP và NADPH. II. Nhóm II hấp thụ tia sáng có bước sóng ngắn. III. Nhóm III sau khi hấp thụ ánh sáng truyền năng lượng thu được cho nhóm I. IV. Nhóm IV tạo ra sắc tố đỏ, xanh, tím... của dịch bào. Nhóm II thuộc nhóm sắc tố nào: Các tế bào cơ thể đa bào bậc cao, trao đổi chất và trao đổi khí với môi trường bên trong, xảy ra qua: Khi xét về hô hấp hiếu khí và lên men, phát biểu nào sau đây sai? I. Hô hấp hiếu khí cần oxi, còn lên men không cần oxi. II. Trong hô hấp hiếu khí có chuỗi truyền điện tử còn lên men thì không. III. Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí là CO2, H2O còn của lên men là êtanol, axit lactic. IV. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở tế bào chất còn lên men xảy ra ở ti thể. V. Hiệu quả của hô hấp hiếu khí thấp hơn (tạo 2 ATP) so với lên men (từ 36 - 38 ATP). Sản phẩm quang hợp đầu tiên của thực vật C4 ở pha tối là: Đặc điểm của hệ tuần hoàn hở? Hãy chọn câu trả lời đúng. Vai trò của magie trong cơ thể thực vật? Hãy chọn câu trả lời đúng. Đơn vị chức năng của lục lạp là:

Thành viên đã làm bài (2)
duy-phuong buichinh123

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.388
Thành viên mới nhất Lantrinhzz
Thành viên VIP mới nhất Ann123VIP