Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 2 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Ở giun đất, khí O2 khuếch tán qua da vào máu được là nhờ: Con đường vận chuyển chất hữu cơ trong cây? Hãy chọn câu trả lời đúng: Cân bằng nội môi là: Các điều kiện cần cho quang hợp xảy ra là: ** Cho sơ đồ sau: Hợp chất III trong sơ đồ là: Quá trình biến đổi hoá học thức ăn xảy ra nhờ tác dụng của: Độ đóng, mở của khí khổng chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố nào trong các tế bào hạt đậu? Hãy chọn câu trả lời đúng. Thành của mạch gỗ có độ bền chắc và chịu nước nhờ: Rễ cây thải dịch tiết chứa chất nào sau đây ảnh hưởng đến pH và hệ sinh vật vùng rễ? Quang hợp chỉ xảy ra ở miền ánh sáng: Hô hấp được xem là quá trình sinh lí trung tâm của cây xanh vì: Cây không sử dụng được nitơ phân tử (N2) trong không khí vì: Quá trình hô hấp ở thực vật là: Những động vật nào sau đây ăn thực vật? Carôtenôit là nhóm sắc tố phụ quang hợp gồm: Mạch gỗ gồm các bộ phận nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Phát biểu nào sau đây sai? I. Cơ chế đóng mở khí khổng phụ thuộc vào hoạt động của các bơm ion của tế bào khí khổng, làm tăng hoặc giảm hàm lượng các ion, thay đổi sức trương nước của nó. II. Ion kali tăng, làm tăng sức trương nước, làm khí khổng mở ra. III. Khi tế bào lá thiếu nước, lượng kali trong tế bào khí khổng sẽ tăng lên. IV. Nồng độ ion kali tăng, áp suất thẩm thấu của tế bào tăng, khí khổng đóng. Động lực đẩy dòng mạch gỗ ở những cây gỗ (cây sấu, cây sao) có thể cao: Căn cứ vào đâu để tưới nước hợp lý cho cây trồng? 1. Căn cứ vào chế độ nước của cây. 2. Căn cứ vào nhu cầu nước của từng loại cây. 3. Căn cứ vào số khí khổng có trong lá. 4. Căn cứ vào các nhóm cây trồng khác nhau. 5. Căn cứ vào tính chất vật lý, hóa học của từng loại đất. 6. Căn cứ vào sự đóng, mở khí khổng của lá. Hãy chọn câu trả lời đúng. Hệ dẫn truyền tim điều khiển chu kì hoạt động của tim như sau:

Thành viên đã làm bài (2)
buichinh123 duy-phuong
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.534
Thành viên mới nhất thuphuongthu
Thành viên VIP mới nhất phuong-nguyenVIP