Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chất hữu cơ được vận chuyển trong cây chủ yếu qua bộ phận nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Hợp chất nào sau đây là thành phần chủ yếu có trong thức ăn của động vật ăn thực vật? Huyết áp là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. Các hệ đệm trong cơ thể? Hãy chọn câu trả lời đúng. Nhờ đặc điểm nào mà tổng diện tích của lục lạp lớn hơn diện tích lá chứa chúng? Cường độ thoát hơi nước qua cutin: Các ion khoáng xâm nhập vào rễ cây bằng cách nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Hô hấp là quá trình ôxi hóa sinh học nguyên liệu hô hấp đặc biệt glucôzơ thành: Cây sống ở sa mạc không có khí khổng sẽ không thoát hơi nước ở: Thực vật nào sau đây sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài: ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, nồng độ CO2 giảm, nồng độ O2 tăng? Đặc điểm nào sau đây là của răng động vật ăn thịt? Khi đề cập đến vận tốc máu và tương quan của nó với huyết áp và tổng tiết diện lòng mạch, phát biểu nào sau đây đúng? I. Khi tổng tiết diện mạch nhỏ, huyết áp sẽ cao và vận tốc máu sẽ lớn.                            . II. Máu chảy nhanh nhất trong động mạch và nhỏ nhất trong mao mạch. III. Máu vận chuyển từ nơi có huyết áp cao đến nơi có huyết áp thấp. IV. Hệ mạch càng đi xa tim, huyết áp càng giảm. Độ pH của nội môi được cân bằng ổn định nhờ các loại hệ đệm nào? I. Hệ đệm bicacbonat. II. Hệ đệm photphat. III. Hệ đệm sunfonat. IV. Hệ đệm prôtêinat. Các nguyên tố khoáng ở trong đất thường tồn tại dưới dạng nào? Hãy chọn câu trả lời đúng: Đặc điểm nào sau đây thuộc cấu tạo của lông hút? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ếch, nhái hô hấp bằng: Ở thân cây gỗ, một phần nước được thoát qua các vết sần (bì khổng) ít có ý nghĩa bởi vì: Chức năng và triệu chứng do thiếu dinh dưỡng của nguyên tố magiê lần lượt là: Mạch rây gồm các tế bào sống như: Động vật ăn thực vật nào sau đây dạ dày có 1 túi?

Thành viên đã làm bài (3)
duy-phuong buichinh123 quy-su
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.580
Thành viên mới nhất Hongngoc219
Thành viên VIP mới nhất quyet-tamVIP