Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chất hữu cơ được vận chuyển trong cây chủ yếu qua Hợp chất là thành phần chủ yếu có trong thức ăn của động vật ăn thực vật là Huyết áp là Hệ đệm trong cơ thể bao gồm Nhờ đặc điểm nào mà tổng diện tích của lục lạp lớn hơn diện tích lá chứa chúng? Cường độ thoát hơi nước qua cutin Các ion khoáng xâm nhập vào rễ cây bằng cách Hô hấp là quá trình ôxi hóa sinh học nguyên liệu hô hấp đặc biệt glucôzơ thành Cây sống ở sa mạc không có khí khổng sẽ không thoát hơi nước ở Thực vật trong điều kiện nóng ẩm kéo dài: ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, nồng độ CO2 giảm, nồng độ O2 tăng là Răng của động vật ăn thịt có đặc điểm là Cho các phát biểu sau: I. Khi tổng tiết diện mạch nhỏ, huyết áp sẽ cao và vận tốc máu sẽ lớn.                            . II. Máu chảy nhanh nhất trong động mạch và nhỏ nhất trong mao mạch. III. Máu vận chuyển từ nơi có huyết áp cao đến nơi có huyết áp thấp. IV. Hệ mạch càng đi xa tim, huyết áp càng giảm. Các phát biểu đúng là Cho các hệ đệm sau: I. Hệ đệm bicacbonat. II. Hệ đệm photphat. III. Hệ đệm sunfonat. IV. Hệ đệm prôtêinat. Độ pH của nội môi được cân bằng ổn định nhờ các hệ đệm là Các nguyên tố khoáng ở trong đất thường tồn tại ở Đặc điểm của lông hút là Ếch, nhái hô hấp bằng Ở thân cây gỗ, một phần nước được thoát qua các vết sần (bì khổng) ít có ý nghĩa bởi vì Triệu chứng của cây khi thiếu nguyên tố magiê là Mạch rây gồm các tế bào sống là Động vật ăn thực vật có dạ dày có 1 túi là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.696
Thành viên mới nhất 387949188280567
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn