Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

** Cho sơ đồ sau: IV là ** Cho các phản ứng sau: 1. 2NH3 + 3O2  2HNO2 + 2H2O + 158Kcalo. 2. 2HNO2 + O2  2HNO3 + 43,2Kcalo. 3.     . 4. 2HNO3  2HNO2 + O2. 5. 4HNO2  2H2O + 3O2 + 2N2. Loại vi khuẩn tham gia vào chuỗi phản ứng 4 và 5 là Quá trình vận chuyển nước xảy ra qua các con đường nào? Các chất dinh dưỡng sau khi được hấp thu sẽ được vận chuyển Quá trình photphorin hóa không vòng tiến hóa hơn quá trình photphorin hóa vòng do Nước xâm nhập vào tế bào lông hút theo cơ chế Lượng nước của rễ hút vào (A). Lượng nước thoát ra qua lá (B). Nếu A < B thì Động vật có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể là Nhóm chứa các nguyên tố đại lượng đối với thực vật là Ở động vật nhai lại, thức ăn được di chuyển qua 4 ngăn của dạ dày theo trình tự sau Cho biết vai trò các nhóm sắc tố trong quang hợp nhự sau: I. Nhóm I hấp thụ chủ yếu các tia đỏ và xanh tím, chuyển quang năng cho quá trình quang phân li nước và các phản ứng quang hoá để hình thành ATP và NADPH. II. Nhóm II hấp thụ tia sáng có bước sóng ngắn. III. Nhóm III sau khi hấp thụ ánh sáng truyền năng lượng thu được cho nhóm I. IV. Nhóm IV tạo ra sắc tố đỏ, xanh, tím... của dịch bào. Sắc tố Antôxian thuộc vai trò của nhóm Thức ăn chuyển xuống dạ dày, ruột ở bò, trâu sẽ được trải qua các biến đổi là Quá trình quang hợp xảy ra mạnh nhất ở cây xanh dưới tác dụng của bức xạ vùng quang phổ nào? Vì sao? Vai trò của các nhóm sắc tố clorôphyl trong quang hợp là Ở giun đất, khí CO2 khuếch tán từ bên trong cơ thể qua ngoài da là nhờ Ở chim, không khí lưu thông qua các ống khí của phổi diễn ra liên tục theo 1 chiều nhất định vào lúc Các phương pháp bón phân là Các ion khoáng được rễ hấp thụ bằng cách Ống tiêu hóa không có diều có ở Cho các đặc điểm sau: I. Cơ chất trong hô hấp hiếu khí được phân huỷ triệt để hơn so với lên men. II. Trong điều kiện thiếu oxy, các enzim hoạt động yếu. III. Các sản phẩm trung gian trong quá trình lên men ức chế việc tạo ATP. IV. Trong hô hấp hiếu khí có chuỗi vận chuyển điện tử hình thành các coenzim dạng khử có lực khử mạnh như NADH2, FADH2. Hiệu quả của hô hấp hiếu khí cao hơn so với lên men kị khí là do các đặc điểm

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.215
Thành viên mới nhất 2067075696896962
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP